Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów 26.03.2017