protokół_posiedzenia_Zarządu_LZSZACH_28_maja_2017-zatwierdzony.pdf