protokół posiedzenia Zarządu LZSZACH 22 października 2017