Protokół posiedzenia Zarządu LZSZACH 11 lutego 2018.pdf