Protokół z posiedzenia Zarządu LZSzach - 18.05.2013