Protokół - Walne Sprawozdawczo-Wyborcze - 9 marca 2013