Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów 29.03.2015