Kluby
KSGU „Tęcza” Krosno Odrz.
Krośnieńskie Stowarzyszenie
Gier Umysłowych „Tęcza”
Krosno Odrzańskie

ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
sala gry: ul. Poznańska 42a, 66-600 Krosno Odrz.


Kontakt
tel. 609049494
e-mail: ksgu@wp.pl
www.ksgu.pl
fb: Ksgu Tęcza Krosno Odrzańskie

Zarząd
p.o. prezes Mariusz Kudlak
(604941344, mario.kudlak@wp.pl)
sekretarz Andrzej Łabuń
skarbnik Adam Gola
członek Bolesław Kamiński
członek Bronisław Lasota