GRAND PRIX ZIEMI LUBUSKIEJ 2022

I. CEL DODATKOWY:

 • Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
 • Integracja lokalnych środowisk szachowych,
 • Pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
 • Rywalizacja sportowa.

II. PATRONAT MEDIALNY:

 • Oficjalna strona internetowa Lubuskiego Związku Szachowego
 • Oficjalna strona internetowa GZSN „Start Gorzów” : https://start.gorzow.pl/
 • Oficjalna strona internetowa Ksz „Odrodzenie” Kożuchów : FP na Facebooku

III. ORGANIZATORZY:

 • KSz „Odrodzenie” Kożuchów
 • GZSN Start Gorzów
 • KSz Sulechów
 • KSGU „Tęcza” Krosno Odrzańskie
 • LKSz Caissa Lubsko

IV. KIEROWNIK ZAWODÓW:

 • Kożuchów, Maciej Statucki Tel. 727934208
 • Gorzów Wielkopolski, Maciej Skocz Tel. 509365437
 • Sulechów, Arkadiusz Wiśniewski Tel. 828810437
 • Krosno Odrzańskie, Bolesław Kamiński 601794618
 • Lubsko, Waldemar Szylko Tel. 533 218 390

V. MIEJSCE I TERMIN:

 • 15 maja 2022r Krosno Odrzańskie, ul.Pułaskiego nr 3 – hala OSiR
 • Czerwiec, Lubsko
 • Wrzesień, Kożuchów, Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie
 • Październik, Gorzów Wielkopolski,
 • Listopad Sulechów, Liceum Ogólnokształcące ul. Licealna 10
 • Uroczyste rozpoczęcie wszystkich zawodów godzina 10.00

ZAPISY

Z uwagi na dużą  liczbę  zawodników biorących udział w zawodach  apelujemy o zapisy przed zawodami na:

 • stronie internetowej http:// www.chessarbiter.com
 • telefonicznie u kierownika zawodów w danym mieście,

W wyjątkowych przypadkach zapisy w dniu zawodów do godz. 9.30

Zgłoszenia w dniu zawodów skutkują zwiększoną opłatą wpisową

– 50 zł za każdego wpisanego zawodnika (junior, senior) turniej „A”

– 30 zł wpisowe turniej „B”

VI. SYSTEM ROZGRYWEK:

Zawody indywidualne na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim.
O kolejności zajętych miejsc w przypadku równej ilości punktów decyduje:

 • Buchholz średni;
 • Buchholz pełny;
 • Liczba zwycięstw;
 • Progress;

Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch grupach:

 • Grupa A (OPEN) wszyscy chętni zawodnicy
 • Grupa B (wyłącznie juniorzy do lat 14 z rankingiem do 1400)

WAŻNE!

Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w niżej wymienionych kategoriach:

Grupa „A”:

 • „A” „OPEN”
 • „B” Najlepszy junior
 • „C” Najlepsza kobieta
 • Grupa „B” wyłącznie juniorzy do lat 14
 • „A” „OPEN”
 • „B” Najlepszy junior do lat 10
 • „C” Najlepsza dziewczynka

VII. TEMPO I PRZEPISY GRY:

 • Tempo gry 10’+5” na każdego zawodnika,
 • W turnieju obowiązują najnowsze przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:

W turnieju może brać udział każdy, kto chciałby miło spędzić czas,

Wpisowe:

 • Turniej „A” wszyscy zawodnicy 30 zł,
 • Turniej „B” bez wpisowego.

Zgłoszenia w dniu zawodów skutkują zwiększoną opłatą wpisową

 • 50 zł za każdego wpisanego zawodnika (junior, senior) turniej „A”
 • 30 zł wpisowe turniej „B”

100% WPISOWEGO PRZEZNACZONE NA NAGRODY FINANSOWE !!!

IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

W klasyfikacji indywidualne w poszczególnych turniejach:

Turniej „A”

 • puchar/statuetka za miejsca I-III w kategorii OPEN
 • puchar/statuetka dla najlepszego juniora
 • puchar/statuetka dla najlepszej kobiety

Turniej „B”

 • puchar/statuetka za miejsca I-III w kategorii OPEN
 • puchar/statuetka dla najlepszego juniora do lat 10
 • puchar/statuetka dla najlepszej dziewczynki

Podział nagród finansowych:

 • za I miejsce 40% zebranego wpisowego
 • za II miejsce 25% zebranego wpisowego
 • za III miejsce 15% zebranego wpisowego
 • za IV miejsce 10% zebranego wpisowego
 • za V miejsce 5% zebranego wpisowego
 • Szczęśliwy los 5% zebranego wpisowego (losowany na zakończenie zawodów z listy turnieju „A” startowej.

Nagrody finansowe nie kumulują się.

X. KLASYFIKACJA GENERALNA:

Cały cykl składa się z 4 turniejów.

Do klasyfikacji generalnej liczy się suma punktów uzyskanych we wszystkich turniejach.

W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc medalowych decydować będzie:

 • wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku,
 • wartościowanie Buchholza,
 • losowanie.
 • O kolejności pozostałych miejsc decydować będzie klasyfikacja uproszczona, zależna od kategorii.

XI. SPRAWY WYCHOWAWCZE

 • W czasie gry obowiązują zasady dobrego zachowania umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii, oraz kategoryczny zakaz palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych.
 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE ! we współpracy z Organizatorem.
 • Podczas zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu pod rygorem wykluczenia zawodnika z rozgrywek.

XII. SPRAWY RÓŻNE

 • Osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie turnieju pod nadzorem opiekuna!
 • Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
 • Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
 • Przypominamy o zagrożeniu epidemicznym i przestrzeganiu obowiązujących przepisów.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz weryfikacja zawodników mogących brać udział w turnieju należy do organizatora zawodów oraz sędziego głównego.

Z szachowym pozdrowieniem

ORGANIZATORZY