Uncategorized

Rezygnacja z funkcji Prezesa LZSzach

20 czerwca 2022 No Comments

Komunikat rezygnacji Prezesa Arkadiusza Wiśniewskiego

Szanowni Państwo w związku z ostatnimi wydarzeniami, brakiem zrozumienia, wypowiedzeniem zbyt wielu słów oraz dzielącymi różnicami nie widzę możliwości dalszej współpracy w strukturach LZSzach.
W związku z powyższym chcąc dać sobie czas na zakończenie pewnych spraw z dniem 30 czerwca 2022 składam rezygnację z piastowania funkcji Prezesa Lubuskiego Związku Szachowego.

 

Prezes LZSzach

Arkadiusz Wiśniewski