Akademia

2 września ruszył w Polsce pilotażowy program "Edukacja przez szachy w szkole", dzięki któremu nauka szachów odbywa się podczas szkolnych lekcji.

Zobacz Interaktywny Podręcznik Szachowy

W tym podręczniku każdy przykład (partia, zadanie, czy inny materiał szkoleniowy) można przeglądnąć interaktywnie na kilka różnych sposobów, ponadto można zgadywać zapamiętane posunięcia na interaktywnych szachownicach i sprawdzić umiejętność realizacji osiągniętej przewagi w walce z programem komputerowym.