Slider

Szkolenie juniorów- Lubuska Akademia Szachowa

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

LUBUSKIEJ AKADEMII SZACHOWEJ

SZKOLENIE 1/2022

  I.    Organizator.

Lubuski Związek Szachowy

66 – 400 Gorzów Wlkp. ul. Chrobrego 28

Koordynator Lubuskiej Akademii Szachowej – Marek Matlak (mmatlak@gmail.com, tel. 605 358 117).

    II.     Termin i miejsce.

Niedziela 7 sierpnia 2022 w godz. 10.00-14.00,  Sulechów

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie ul. Licealna 10, 66-100 Sulechów.

   III.     Prawo udziału.

W szkoleniu mogą wziąć juniorzy z województwa lubuskiego. W razie wolnych miejsc organizator może dopuścić juniorów z innych województw lub dorosłych, którzy posiadają kategorie szachowe.

Zajęcia będą prowadzone w grupach szkoleniowych według poziomu sportowego (rankingu, kategorii) oraz wieku.

Przewidziane są 2 lub 3 grupy szkoleniowe.

  IV.     Koszty:

Koszt udziału wynosi:

– dla finalistów Mistrzostw Polski 2022 z klubów woj. lubuskiego – 30 zł.

– dla pozostałych –  40  zł.

DOKONYWANIE OPŁAT PRZELEWEM

do dnia 4.08.2022 r.  na konto: Lubuski Związek Szachowy

Santander Bank Polska SA 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799

Dopuszcza się płatność gotówką na miejscu po przyjeździe.

   V.     Program:

7.08.2022 – niedziela

9.30 – przyjazdy

9.45 – weryfikacja uczestników i podział na grupy szkoleniowe

10.00 – 11.50 zajęcia szachowe

11.50 – 12.10    przerwa

12.10 – 14.00    zajęcia szachowe (dla grup starszych) oraz turniej tematyczny z upominkami (dla grup młodszych)

14.00 – zakończenie Akademii powrót do domów.

  VI.    Zgłoszenia.

Zgłoszenia należy dokonać do 6.08.2022 r. na adres kierownika  zjazdu:

Marek Matlak (mmatlak@gmail.com, tel. 605 358 117).

Trenerem wiodącym będzie mistrz międzynarodowy Marek Matlak (trener I klasy).

W zależności od liczby uczestników zajęcia będą prowadzili również trenerzy lub instruktorzy z woj. lubuskiego, posiadający licencję szkoleniowca w Polskim Związku Szachowym.

Uczestnicy Akademii ubezpieczają się w zakresie własnym – dzieci posiadają całoroczne ubezpieczenie w szkołach do których uczęszczają.

Ostateczna interpelacja niniejszego komunikatu oraz weryfikacja zawodników mogących brać udział w zajęciach Lubuskiej Akademii Szachowej należy do organizatora Akademii oraz trenera koordynatora. Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację treści komunikatu i możliwość dokonywania zmian, wynikających z potrzeb merytoryczno – organizacyjnych.

  VII.    Uwagi końcowe.

        Kolejne sesje Lubuskiej Akademii planowane są:

        3 września 2022 (sobota) w Zielonej Górze.

        Listopad/grudzień w Gorzowie Wlkp.

Organizator

LUBUSKI ZWIĄZEK SZACHOWY