2022Slider

SZACHOWY KURS SĘDZIOWSKI 24.04.22r.

1. Informacja ogólna:
Kurs sędziowski umożliwia zdobycie klas sędziowskich:
a) sędziego klasy drugiej,
b) sędziego klasy trzeciej,
c) młodzieżowej klasy sędziowskiej.
2. Organizatorzy:
Lubuski Związek Szachowy,
Kolegium Sędziów LZSzach.
3. Miejsce kursu:
Sulechów, ul. Licealna 10, Liceum Ogólnokształcące
4. Termin:
Niedziela, 24 kwietnia 2022 r. godz. 10.00-15.00.
5. Warunki uczestnictwa w kursie na II i III klasę sędziego szachowego i młodzieżową klasę
sędziowską:
a) ukończone 18 lat na klasę II i III lub 16 lat na młodzieżową klasę sędziowską;
b) posiadanie minimum II kat. szachowej (wpis w legitymacji szachowej lub wpis do CR PZSzach);
c) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej i opłaconą opłatę sędziowską (za rok 2022) – nie dotyczy
kandydatów na III klasę sędziowską;
d) dla kandydatów na II klasę sędziowską – przedstawienie wykazu sędziowanych turniejów – kandydat
na II klasę sędziowską musi sędziować minimum cztery turnieje jako asystent, w tym minimum dwa,
rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe;
e) opłata za udział w kursie wynosi 150 zł – płatne przed rozpoczęciem kursu na konto LZSzach:
34 1090 1900 0000 0001 2105 1799.
6. Zgłoszenia (do 20.04.22r.), pytania i informacje:
FA Tomasz Sowa, e-mail: dancig@interia.pl, tel. 887 60 30 40, 887 27 86 85.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 

Przewodniczący
Kolegium Sędziów LZSzach
Tomasz Sowa