Slider

Walne Wyborcze Zebranie Delegatów

11 sierpnia 2022 No Comments

Szanowni Członkowie Lubuskiego Związku Szachowego,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym (Wyborczym) Walnym Zebraniu Delegatów Lubuskiego Związku Szachowego, które odbędzie się 11 września 2022 roku (niedziela) o godzinie 14.00 (I termin) i 14.30 (II termin) w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, sala „A” na parterze, w budynku Transgranicznej Akademii Sportu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZD.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej.
  5. Wybór Prezesa LZSzach.
  6. Wystąpienie Prezesa LZSzach.
  7. Wybory Zarządu LZSzach. 
  8. Ustalenie okresu trwania kadencji Prezesa i Zarządu LZSzach.
  9. Zamknięcie obrad.