Drogie Koleżanki i Koledzy,

Trudna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się pandemii spowodowanej wirusem COVID-19 oraz przez nałożenie na nas obostrzeń, wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej. Mając na uwadze zdrowie wszystkich delegatów oraz ich bezpieczeństwo jesteśmy zobligowani ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do niezbędnego minimum.

Zaplanowane na pierwszy kwartał br. Walne zebranie Delegatów Lubuskiego Związku Szachowego przeprowadzane zwyczajowo w tradycyjnej formule nie odbędzie się.

WZD LZSzach zostanie przełożone na inny, bardziej bezpieczny czas. Dodam, iż  zostanie przeprowadzone w możliwie najbliższym jednak przede wszystkim  bezpiecznym terminie. Dbajmy o siebie i swoich bliskich zachowując reżim sanitarny.

Zarząd LZSzach