2021Slider

Walne Zebranie Delegatów LZSzach

15 września 2021 30 września, 2021 No Comments

Szanowni Państwo,

24 października br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. (ul. Sikorskiego 107) odbędzie się WZD LZSzach. (informacja w załączeniu).

PORZĄDEK OBRAD
godz. 11.00 – I termin, godz. 11.15 – II termin

 1. Otwarcie zebrania i powitanie przez Prezesa
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej
 4. Sprawozdanie z działalności Lubuskiego Związku Szachowego za lata 2017-2021
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Ocena działalności Zarządu Lubuskiego Związku Szachowego przez Delegatów – dyskusja
 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
 8. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na funkcję Prezesa LZSzach.
 9. Wybór Prezesa i Zarządu LZSzach. na kadencję 2021 – 2025
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021 – 2025
 11. Wybór Delegatów na WZD PZSzach. 2021 – 2023
 12. Zamknięcie obrad

 

Informacje ogólne
Porządek obrad