Zarząd

Prezes

Andrzej Modzelan
anmodz@gmail.com

Vice Prezes ds. sportowych

Grzegorz Murawski
gmurawski@interia.pl

Vice Prezes ds. organizacyjnych

Arkadiusz Wiśniewski
arycja@poczta.onet.pl

Skarbnik

Agnieszka Sowa
dancig@interia.pl

Sekretarz

Aleksander Czerwoński
agencja64@gmail.com

Przewodniczący Komisji Młodzieżowej

Marek Matlak
mmatlak@gmail.com

Członek Zarządu ds. statutowych

Mariusz Kudlak
mario.kudlak@wp.pl

Szachy w szkole – Koordynator

Andrzej Modzelan
anmodz@gmail.com

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Waldemar Szylko
damka6@o2.pl

Członek Komisji

Piotr Wiśniowski
piotr.wisniowski@dxp.com.pl

Członek Komisji

Juri Zezulkin
juzez@go2.pl

Kolegium Sędziów

Przewodniczący

Tomasz Sowa
dancig@interia.pl
887 60 30 40

Członek kolegium

Mariusz Kucharski
mar.kucharski@wp.pl
660 261 608

Członek kolegium

Przemysław Owczarek
owczarz@poczta.onet.pl
601 677 675

Przewodniczący

Janusz Kuśnierz
janusz.kusnierz@wp.pl
095 75 55 440