"Szachy w edukacji" - Magdalena Zielińska
PPT
"Wartości edukacyjne i wychowawcze" - Jan Przewoźnik
PDF
Interaktywny Podręcznik Szachowy - nowa wersja
WWW
Interaktywne zadana dla dzieci Pawła Mrozińskiego
WWW
Program "Drewniane Wojsko" - W. Gałażewski
DOCX
Rodzice w szkoleniu szachowym dzieci - A. Modzelan
DOC
Specyfika myślenia
DOC