2022

Materiały na WZD 11 września 2022 r.

30 sierpnia 2022 4 września, 2022 No Comments

Szanowni Członkowie Lubuskiego Związku Szachowego,

Zarząd LZSzach przypomina i serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu Delegatów (Wyborczym) Lubuskiego Związku Szachowego, które odbędzie
się 11 września 2022 roku (niedziela) o godzinie 14.00 (I termin) i 14.30 (II termin) w
Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, sala „A” na
parterze, w budynku Transgranicznej Akademii Sportu.

Poniżej materiały do pobrania: sukcesywnie uzupełniane, ułożone w porządku chronologicznym:
1. Rezygnacja Prezesa z dnia 20 czerwca 2022 r.
2. Rezygnacje członków zarządu – 3 rezygnacje (1-9 sierpnia 2022 r.).
3. Uchwała LZSzach nr 14/10-2022 z dnia 31 lipca 2022 r.
4. KOMUNIKAT wraz z porządkiem obrad wysłany do klubów 10 sierpnia 2022 roku.
5. Statut
6. Wyciąg ze statutu z istotnymi informacjami dotyczącymi WZD.
7. Pismo KR dotyczące WZD z dnia 16 sierpnia 2022 r. (data wpływu 22 sierpnia 2022 r.).
8. Kolejna rezygnacja członka zarządu z dnia 28 sierpnia 2022 r.

9. Sprawozdanie zarządu

Zarząd LZSzach